U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

INDICA Vragenlijst V2023

Het INDICA-netwerk is een initiatief voor onderzoek en kennis en op het gebied van medicinale cannabis. Het is een onderzoeksproject dat deel uitmaakt van de hogeschool van Merseburg en wordt in samenwerking met de Berliner Cannabis-Hilfe uitgevoerd en maakt deel uit van een netwerk van medewerkers uit de geneeskunde, zelfhulpgroepen, de zorg, alternatieve geneeskunde en de gezondheidszorg.

De kern van het project is het ontwikkelen van een database waarin de gegevens uit deze vragenlijst van patiënten, maar ook informatie van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere behandelaren systematische worden verzameld met als doel te worden verwerkt, geanalyseerd en bruikbaar gemaakt te worden.


Beste deelnemers,

Uw ervaringen worden hiermee de kennis van morgen.

Deze online vragenlijst bevat vragen waarmee uw medicinale cannabistherapie wordt gedocumenteerd – ongeacht of u een officiële behandeling ondergaat of op eigen initiatief gebruikt. Naast concrete informatie over uw therapie zijn wij ook benieuwd naar de uitwerking op uw sociale leven, uw levenskwaliteit en dagelijks functioneren.

Zijn wij iets vergeten te vragen, of heeft u een belangrijke mededeling voor ons? Aan het einde van deze vragenlijst is daar gelegenheid voor

Wij danken u van harte voor uw medewerking.

Het INDICA-team

Er zijn 50 vragen in deze enquête.
Bevestig dat u het privacybeleid inzage is aangeboden.